Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

  Geen producten in winkelwagen

  Privacy zieke werknemer: nieuwe regels

  Privacy zieke werknemer: wat mag je wel maar vooral niet vragen, registreren of doorspelen aan een derde partij bij een zieke werknemer? De regels zijn kort geleden aangescherpt, maar nog lang niet bij iedereen bekend.Hieronder tref je een samenvatting aan van het 40 pagina’s tellende rapport beleidsregels ‘De zieke werknemer’….

  Wet Flexibel Werken: alles wat je als werkgever moet weten

  Wet flexibel werken Voor wie geldt de Wet flexibel werken?​Waarvoor mag de werknemer precies een verzoek indienen?Wanneer mag een werknemer een verzoek indienen?Geldt dit voor alle werknemers in loondienst?Hoe vaak mag een werknemer een verzoek indienen?Waar moet een verzoek aan voldoen?Op welke grond kun je een verzoek afwijzen?​Hoe en wanneer…

  Wijziging afspiegelingsbeginsel 2016 bij bedrijfseconomisch ontslag

  Wijziging in het afspiegelingsbeginsel 2016In februari is vrijwel ongemerkt een belangrijke wijziging doorgevoerd in het geval je een werknemer om bedrijfseconomische redenen wilt ontslaan. Het betreft hier een wijziging in de volgorde van het afspiegelingsbeginsel. ​Wat is het afspiegelingsbeginsel?Je kunt als werkgever bij een bedrijfseconomisch ontslag niet helemaal zelf bepalen…

  Vaststellingsovereenkomst tips voor werkgever

  Ondanks de vrij duidelijke spelregels is de vaststellingsovereenkomst regelmatig onderwerp van discussie in de Rechtbank. Tijd om de balans op te maken en lering te trekken wat de geschillen tussen werkgever en werknemer hebben opgeleverd: de eerste vaststellingsovereenkomst tips voor werkgever uit de rechtspraak. Vaststellingsovereenkomst tips voor werkgever De vaststellingsovereenkomst…

  Pas op voor een verhaalsanctie van het UWV

  Heb je een zieke werknemer die tijdens zijn eerste twee ziektejaren uit dienst treedt en zodoende instroomt in de Ziektewet? Heb je niets of weinig gedaan aan zijn re-integratie? Dan bestaat de kans op een verhaalsanctie als blijkt dat je onvoldoende inspanningen hebt verricht voor de re-integratie.De verhaalsanctie is net…

  UWV publiceert nieuw ontslagformulier

  Op zoek naar het juiste ontslagformulier?Wil je bij het UWV ontslag aanvragen voor een werknemer met een bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Wil je dit gemakkelijk doen? Het UWV heeft daarvoor op haar website een nieuw ontslagformulier voor het verkrijgen van een ontslagvergunning geplaatst. Nieuw ontslagformulierOnderstaande aanvraagformulieren kun je…

  Ontslag op staande voet tijdens ziekte

  Overweeg je een ontslag op staande voet tijdens ziekte? Wees je bewust van de risico’s, maar met een goede voorbereiding ben je zeker niet kansloos.VoorschriftenAls je werknemer ziek is, moet hij op een positieve manier meewerken aan zijn re-integratie en moet hij voldoen aan de controlevoorschriften uit het verzuimreglement. Deze…