Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

  Geen producten in winkelwagen

  Cumulatiegrond

  Als je nu iemand wilt ontslaan, moet je volledig voldoen aan één van de acht gronden voor ontslag. Dit noem je een voldragen ontslaggrond. In de praktijk is dit vaak een lastige opgave omdat er met een medewerker verschillende problemen kunnen spelen op het werk.

  Neem bijvoorbeeld alle tijd en energie die je steekt in een verbetertraject, maar niet voldoende kunt aantonen dat een medewerker disfunctioneert. Ook kan het zijn dat deze medewerker inmiddels twee schriftelijke waarschuwingen heeft gekregen.

  Deze omstandigheden bieden afzonderlijk beschouwd onvoldoende grond voor ontslag, maar in combinatie -als een optelsom- wel. Als je een ontslagzaak bij de kantonrechter start, kun je een beroep doen op de cumulatiegrond.

  Door meerdere ontslaggronden met elkaar te combineren kan er gezamenlijk een nieuwe voldragen ontslaggrond ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan disfunctioneren in combinatie met een verstoorde arbeidsverhouding of ernstig verwijtbaar handelen.

  Er is géén combinatie van een ontslaggrond mogelijk met een bedrijfseconomische redenen of bij langdurige arbeidsongeschiktheid (procedures die lopen bij het UWV).

  De kans op ontslag wordt hierdoor groter, maar dit heeft mogelijk zijn prijs. De rechter kan namelijk maximaal een halve transitievergoeding toekennen boven op de transitievergoeding (dus de totale ontslagvergoeding kan gelijk staan aan maximaal 1,5 × de transitievergoeding).

  Deze aanvullende vergoeding is een mogelijkheid voor rechters, maar is niet verplicht. De rechter bepaalt deze vergoeding naar eigen inzicht. Dit is ook afhankelijk van de onderbouwing van de ontslaggrond(en).

  Ook je onderhandelingspositie om samen met de medewerker afspraken over beëindiging van de arbeidsovereenkomst verbeterd. Deze afspraken leg je vast in de vaststellingsovereenkomst waarmee de werknemer aanspraak maakt op WW.

  Houd er rekening mee dat werknemers (of anders wel hun advocaat of jurist) ook weet kunnen hebben van deze extra vergoeding. Heb je een summier of zelfs geen dossier opgebouwd over het functioneren of negatief handelen van een werknemer? Dan zal deze werknemer de extra vergoeding mogelijk aangrijpen als onderhandelpunt.

  Cumulatiegrond per 1 januari 2021