Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

  Geen producten in winkelwagen

  Archives

  Privacy zieke werknemer: nieuwe regels

  Privacy zieke werknemer: wat mag je wel maar vooral niet vragen, registreren of doorspelen aan een derde partij bij een zieke werknemer? De regels zijn kort geleden aangescherpt, maar nog lang niet bij iedereen bekend.Hieronder tref je een samenvatting aan van het 40 pagina’s tellende rapport beleidsregels ‘De zieke werknemer’. Het sollicitatiegesprek​Je mag als mogelijk toekomstig werkgever geen vragen stellen over de gezondheid van een sollicitant of zijn ziekteverzuim in het verleden.De aanstellingskeuringJe mag alleen onder strikte voorwaarden nog een aanstellingskeuring laten uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld alleen als de functie bijzondere eisen stelt aan de medische geschiktheid van de sollicitant.​Tijdens de keuring mogen alleen aspecten onderzocht worden die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de bijzondere functie-eisen. De sollicitant moet toestemming geven aan de bedrijfsarts…

  Wet Flexibel Werken: alles wat je als werkgever moet weten

  Wet flexibel werken Voor wie geldt de Wet flexibel werken?​Waarvoor mag de werknemer precies een verzoek indienen?Wanneer mag een werknemer een verzoek indienen?Geldt dit voor alle werknemers in loondienst?Hoe vaak mag een werknemer een verzoek indienen?Waar moet een verzoek aan voldoen?Op welke grond kun je een verzoek afwijzen?​Hoe en wanneer moet je op een verzoek reageren?​Kan ik nog terugkomen op mijn besluit?​Is afwijken via de cao of bedrijfsreglement mogelijk? De Wet flexibel werken is vanaf 1 januari 2016 van kracht en is de opvolger van de Wet Aanpassing Arbeidsduur. Deze wet gaf werknemers enkel de mogelijkheid om de werkgever te vragen om de arbeidsduur te vermeerderen of te verminderen.Onder de Wet Flexibel Werken blijft de werknemer de mogelijkheid behouden om de werkgever te vragen om…

  Wijziging afspiegelingsbeginsel 2016 bij bedrijfseconomisch ontslag

  Wijziging in het afspiegelingsbeginsel 2016In februari is vrijwel ongemerkt een belangrijke wijziging doorgevoerd in het geval je een werknemer om bedrijfseconomische redenen wilt ontslaan. Het betreft hier een wijziging in de volgorde van het afspiegelingsbeginsel. ​Wat is het afspiegelingsbeginsel?Je kunt als werkgever bij een bedrijfseconomisch ontslag niet helemaal zelf bepalen wie er wel en wie er niet voor ontslag wordt voorgedragen. Hier zijn de regels van het afspiegelingsbeginsel van toepassing. Dit zorgt ervoor dat de ontslagen werknemers eerlijk verdeeld worden. Het is de bedoeling dat de leeftijdsopbouw van de werknemers binnen je bedrijf ongeveer gelijk blijft.Waarom een wijziging in het afspiegelingsbeginsel?Deze wijziging is een gevolg van de inwerkingtreding van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. De rangorde tussen AOW-ers, oproekrachten en tijdelijke werknemers is…

  Pas op voor een verhaalsanctie van het UWV

  Heb je een zieke werknemer die tijdens zijn eerste twee ziektejaren uit dienst treedt en zodoende instroomt in de Ziektewet? Heb je niets of weinig gedaan aan zijn re-integratie? Dan bestaat de kans op een verhaalsanctie als blijkt dat je onvoldoende inspanningen hebt verricht voor de re-integratie.De verhaalsanctie is net als de loonsanctie een sanctie van het UWV voor nalatige werkgevers. Het UWV toetst of een werkgever voldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Dit geldt dus ook voor een zieke werknemer die tijdens de eerste twee jaar van ziekte uit dienst treedt en in aanmerking komt voor een Ziektewetuitkering.Ben je nalatig geweest, dan kan het UWV (een deel van) de uitkering van de zieke werknemer op jouw bedrijf verhalen. Deze verhaalsanctie wordt verrekend over de periode waarin…