Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

  Geen producten in winkelwagen

  Werknemer ontslaan – tips & trucs

  Werknemer ontslaan? Dit zijn de mogelijkheden.

  1. De werknemer neemt zelf ontslag

  Dit is de meest makkelijke vorm van uitdiensttreding. Je hebt te maken met een opzegtermijn waar jij en je werknemer zich normaliter aan moeten houden. Wil jij of je werknemer dit niet, dan is er mogelijk sprake van een (gefixeerde) schadevergoeding.

  2. Je beëindigt de tijdelijke arbeidsovereenkomst

  De tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege. Dat betekent dat deze na de afgesproken termijn vanzelf eindigt zonder dat je deze hoeft op te zeggen.

  Je moet je werknemer met een contract langer dan zes maanden minimaal één maand voor afloop van het contract laten weten of je dit verlengt of niet. Dit heet de aanzegtermijn. Doe je dit niet, dan eindigt het contract van rechtswege (als je dit nadrukkelijk hebt opgenomen in het contract), maar kan de werknemer een vergoeding van maximaal een maandsalaris eisen.

  3. Je komt samen een ontslag met wederzijds goedvinden overeen

  Bij een ontslag met wederzijds goedvinden mag je samen met je medewerker (buiten de wet om) afspraken maken over de beëindiging van het dienstverband. Je mag dus samen bepalen wat je wel en wat je niet wilt opnemen in een vaststellingsovereenkomst. Je bent niet afhankelijk van de beslissing van het UWV of de kantonrechter.

  Een werknemer mag zijn ‘ja-woord’ tegen een afgesproken regeling binnen 14 dagen intrekken. Dit opgaaf van redenen. Deze intrekmogelijkheid duurt zelfs drie weken als je dit niet uitdrukkelijk hebt vermeld in de vaststellingsovereenkomst.

  4. Werknemer ontslaan met een reden

  Je kunt niet zo maar een werknemer ontslaan. Je moet je houden aan de wettelijke opzegverboden die onder mee gelden voor zieke en zwangere werknemers. Uitzonderingen zijn een ontslag in proeftijd (met een geldig proeftijdbeding) of een ontslag op staande voet (de meest risicovolle manier van ontslag). Er geldt dan geen opzegbeding.

  In alle andere gevallen moet je bij een werknemer ontslaan het ontslag aannemelijk zien te maken via een ontslagprocedure bij een kantonrechter of het UWV. Het UWV kent evenals de kantonrechter een transitievergoeding toe aan ontslagen werknemers. De reden van het ontslag bepaalt welke ontslagroute je moet nemen:

  Via het UWV:
  Ontslag om persoonlijke redenen via de kantonrechter:

  Meer weten en tips bij werknemer ontslaan?

  Werknemer ontslaan / tips & trucs / bijgewerkt 1 januari 2021