Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

Geen producten in winkelwagen

Werknemer ontslaan – tips & trucs

Werknemer ontslaan? Dit zijn de mogelijkheden.

1. De werknemer neemt zelf ontslag

Dit is de meest makkelijke vorm van uitdiensttreding. Je hebt te maken met een opzegtermijn waar jij en je werknemer zich normaliter aan moeten houden. Wil jij of je werknemer dit niet, dan is er mogelijk sprake van een (gefixeerde) schadevergoeding.

Per 1 juli 2015 geldt een ‘bedenktijdperiode’ en kan een werknemer binnen twee weken terugkomen op zijn instemming om het dienstverband zelf te beëindigen. Hij moet jou binnen 14 dagen schriftelijk laten weten dat hij de instemming herroept. De termijn is zelfs drie weken als jij hem niet schriftelijk op deze mogelijkheid op herroepping hebt gewezen.

2. Je beëindigt de tijdelijke arbeidsovereenkomst

De tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege. Dat betekent dat deze na de afgesproken termijn vanzelf eindigt zonder dat je deze hoeft op te zeggen.

Per 1 januari 2015 moet je de werknemer met een contract langer dan zes maanden minimaal één maand voor afloop van het contract laten weten of je dit verlengd of niet. Dit heet de aanzegtermijn. Doe je dit niet, dan eindigt het contract van rechtswege, maar kan de werknemer een vergoeding van maximaal een maandsalaris eisen.

3. Je komt samen een ontslag met wederzijds goedvinden overeen

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden mag je samen met je medewerker (buiten de wet om) afspraken maken over de beëindiging van het dienstverband. Je mag dus samen bepalen wat je wel en wat je niet wilt opnemen in een vaststellingsovereenkomst. Je bent niet afhankelijk van de beslissing van het UWV of de kantonrechter.

Nieuw per 1 juli 2015 is dat een werknemer zijn ‘ja-woord’ tegen een afgesproken regeling binnen 14 dagen, zonder opgaaf van redenen, mag intrekken. De intrekmogelijkheid duurt zelfs drie weken als je deze niet hebt vermeld in de vaststellingsovereenkomst.

4. Werknemer ontslaan met een reden

Je kunt niet zo maar een werknemer ontslaan. Je moet je houden aan de wettelijke opzegverboden die onder mee gelden voor zieke en zwangere werknemers. Uitzonderingen zijn een ontslag in proeftijd (met een geldig proeftijdbeding) of een ontslag op staande voet (de meest risicovolle manier van ontslag). Er geldt dan geen opzegbeding.

In alle andere gevallen moet je bij een werknemer ontslaan het ontslag aannemelijk zien te maken via een ontslagprocedure bij een kantonrechter of het UWV. Tot 1 juli 2015 was je vrij om te kiezen of je het ontslag aanvraagt bij het UWV of de kantonrechter. Het UWV kent evenals de kantonrechter een transitievergoeding toe aan ontslagen werknemers en is dus niet meer "gratis". Per 1 juli 2015 bepaalt de reden van het ontslag welke ontslagroute je moet nemen:

Via het UWV:
Ontslag om persoonlijke redenen via de kantonrechter:

Meer weten en tips bij werknemer ontslaan?

Werknemer ontslaan / tips & trucs / 26 juli 2015