Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

  Geen producten in winkelwagen

  Actualiteiten over personeelsdossier & dossieropbouw

  VRAGEN OVER PERSONEELSDOSSIER EN DOSSIEROPBOUW

  Welke gegevens mag je opnemen in de personeelsdossier?

  Hoe lang mag je gegevens in een personeelsdossier  bewaren?

  Mag een werknemer gegevens uit zijn personeelsdossier laten  corrigeren of verwijderen?

  Mag een werknemer zijn dossier altijd inzien?

  Wie hebben toegang tot de personeelsdossiers?

  Mag je een personeelsdossier overdragen aan een andere organisatie?

  Moet je de personeelsadministratie melden bij het College  bescherming persoonsgegevens (Cbp)

  Mag je de personeelsdossiers digitaliseren?

  Wat als een werknemer een klacht indient over zijn personeelsdossier?

  Wat mag  je niet opnemen in een personeelsdossier?

  Wat houdt de geheimhoudingsplicht in?