Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

  Geen producten in winkelwagen

  Wat kost ontslag?

  Als je na een dienstverband van 2 jaar of langer een contract niet verlengt of als je het dienstverband op een andere manier wilt beëindigen, betaal je een transitievergoeding. Bij ernstig verwijtbaar ontslag door toedoen van jou als werkgever kun je door de kantonrechter gestraft worden door het betalen van een billijke vergoeding boven op de transitievergoeding.

  Je betaalt het loon van de werknemer door tijdens de opzegtermijn. Bij een eventuele ontslagprocedure via de kantonrechter betaal je de griffiekosten en eventuele kosten voor bijvoorbeeld het inschakelen van een advocaat of jurist.

  Transitievergoeding

  Werknemers hebben vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op een transitievergoeding zodra jij als werkgever het initiatief neemt tot ontslag of beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit geldt dus ook voor tijdelijke werknemers. Deze transitievergoeding kan de werknemer gebruiken voor bijvoorbeeld outplacement, scholing of aanvulling op de ww-uitkering.

  Meerdere dienstverbanden die elkaar met tussenperiodes van maximaal 6 maanden opvolgen, worden samengeteld, maar de tussenperioden zelf tellen niet mee.

  Berekening

  Er zijn per 2020 nieuwe rekenregels met een maximale vergoeding van € 84.000 bruto (2021) of een jaarsalaris als een werknemer meer dan € 84.000 bruto per jaar verdient.

  Je kan de kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing aftrekken van de transitievergoeding als je werknemer hiermee akkoord is en hier uitdrukkelijk voor heeft getekend.


  Billijke vergoeding

  Is het ontslag ernstig aan de werkgever verwijtbaar dan kan de kantonrechter om een billijkheidsvergoeding toe te kennen. Als de kantonrechter geen andere mogelijkheid ziet dan de arbeidsovereenkomst te ontbinden (bijvoorbeeld bij een verstoorde arbeidsrelatie waarbij de verwijtbaarheid ook bij werkgever ligt) komt deze billijkheidsvergoeding boven op de transitievergoeding.

  Oppassen dus! Je voorkomt dit met een goed ontslagdossier waarbij je aantoonbaar oplossingen hebt aangedragen.

  Doorlooptijd ontslagprocedure in mindering op opzegtermijn

  Houd rekening met opzegverboden en opzegtermijnen. Je mag de doorlooptijd van de kantonrechter en de UWV-ontslagprocedure in mindering brengen op de opzegtermijn. Wel moet er na aftrek, evenals onder het oude ontslagrecht, minimaal één maand opzegtermijn overblijven.

  Meer weten?

  Wat kost ontslag? / bijgewerkt op 1 januari 2020