Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

  Geen producten in winkelwagen

  Zaken doen met de Personeelsman

  Er zijn 11 spelregels die De Personeelsman hanteert met zijn klanten. Dit stelt ons in staat om op een prettige manier zaken met elkaar te doen. De spelregels zijn afgeleid van onze Algemene Voorwaarden en vormen de basis over hoe wij graag zaken doen met onze klanten. Wij voorkomen bij voorkeur de uitgebreide juridische variant en vallen het liefst terug op deze spelregels.

  Met onze tevredenheidsgarantie gaan wij voor 100% tevreden klanten. Ben je tevreden? Vertel het anderen. Niet helemaal tevreden? Laat het ons weten! Wij lossen het vervolgens op.

  De 11 spelregels

  1. De Personeelsman maakt e-books, documenten en tools (verder genoemd: producten) voor een wederpartij (verder aangeduid als (potentiële) klanten) die je gratis of tegen betaling zelf kan gebruiken. Dat gebruik en de gevolgen daarvan blijven jouw eigen verantwoordelijkheid en valt niet onder de aansprakelijkheid van De Personeelsman. Wij raden je aan om bij twijfel advies aan een specialist te vragen.

  2. De Personeelsman heeft grote zorg besteed aan het opstellen van de producten. Het auteursrecht blijft bij De Personeelsman. Lees er meer over in onze disclaimer.

  3. De Personeelsman doet er alles aan om de producten duidelijk te omschrijven en te categoriseren. Daardoor ben je in staat om het juiste product te kiezen. Ben je toch ontevreden over het aangeschafte product dan treden wij in overleg en wordt een nieuw product toegezonden. Je moet daar binnen zeven dagen na de aanschaf per e-mail (info@personeelsman.nl) om vragen. Je legt ons in de mail uit waarom het document niet aan de verwachting voldeed.

  4. De Personeelsman verricht ook diensten voor (potentiële) klanten zoals advisering en consultancy op het gebied van personeelszaken en bedrijfsadvisering. Deze diensten worden opgenomen in een overeenkomst. De Personeelsman zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Personeelsman heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

  5. De uitvoering van de diensten geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de klant. De Personeelsman is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van De Personeelsman. Mocht De Personeelsman aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Personeelsman beperkt tot maximaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door De Personeelsman aangesloten verzekering aanspraak geeft.

  6. Je kunt als (potentiële) klant met, maar ook zonder overeenkomst, vragen stellen. De Personeelsman spant zich in om ervoor te zorgen dat deze vragen op een relevante en correcte wijze tijdig worden beantwoord, zonder dit te kunnen garanderen. Als het gaat om zeer specifieke vragen waarvoor je als klant (betaalde) diensten zou moeten afnemen, dan geeft de Personeelsman een antwoord eventueel voorzien van een aanbod voor verdere aanvullende (betaalde) diensten.

  7. Het kan zijn dat De Personeelsman met jou als klant een geschil krijgt. De Personeelsman zal er alles aan doen om het zover niet te laten komen en het vóór die tijd onderling met jou eens te worden. Je moet De Personeelsman daar de gelegenheid voor geven. Wil je dit niet, dan kunnen wij er samen voor kiezen een onafhankelijk bemiddelaar in te schakelen. Komen wij er alsnog onverhoopt samen niet uit, dan moet de rechter er aan te pas komen. De Rechtbank Midden-Nederland zal deze zaak dan behandelen.

  8. De Personeelsman verstuurt vrijwel alle correspondentie en producten digitaal. Als je beslist iets op papier wilt ontvangen, dan vernemen wij dat graag van je.

  9. De Personeelsman respecteert de AVG-wetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. De gegevens en informatie die je als bezoeker of als (mogelijk toekomstige) klant aan De Personeelsman verstrekt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk bewaard en gebruikt. Persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor zakelijke doeleinden. Lees meer in onze privacy- en cookie regeling.

  10. Technische storingen zoals in het betaalsysteem van de banken, stroomstoringen en dergelijke vallen niet binnen het risico van De Personeelsman.

  11. Door het vakje aan te vinken dat je de Algemene Voorwaarden hebt gelezen, geef je aan dat je met deze regels en met de Algemene Voorwaarden akkoord gaat. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 61582557.