Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

  Geen producten in winkelwagen

  Archives

  Niet genoeg vakantiedagen en meer tips

  De grote vakantie staat voor de deur. Voor vrijwel iedere werknemer is dit de meest aangename periode van het jaar. Voor veel werkgevers is dit vaak een lastige periode om de bezetting rond te krijgen. Wij ontvangen geregeld vragen over verlof en wat de rechten van de werkgever zijn. Lees meer over verlof opbouwen, opnemen, verplichte vakantiedagen, ziek op vakantie of ziek worden tijdens vakantie. De top 3 van meest gestelde vragen over verlof is:Mijn werknemer heeft niet genoeg vakantiedagen, maar wil wel op vakantie; wat nuMag ik een vakantie weigeren?Hoe voorkom ik een stuwmeer aan verlofdagen?  Werknemer heeft niet genoeg vakantiedagenHet kan natuurlijk voorkomen dat een werknemer vakantie wil opnemen, maar (nog) niet genoeg vakantiedagen heeft opgebouwd. Hij is bijvoorbeeld in maart in dienst…

  Vaststellingsovereenkomst tips voor werkgever

  Ondanks de vrij duidelijke spelregels is de vaststellingsovereenkomst regelmatig onderwerp van discussie in de Rechtbank. Tijd om de balans op te maken en lering te trekken wat de geschillen tussen werkgever en werknemer hebben opgeleverd: de eerste vaststellingsovereenkomst tips voor werkgever uit de rechtspraak. Vaststellingsovereenkomst tips voor werkgever De vaststellingsovereenkomst is wettelijk geregeld in het het ontslagrecht. Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst in onderling overleg beëindigen, op voorwaarde dat dit schriftelijk gebeurt. Je kunt in een vaststellingsovereenkomst in principe alles vastleggen wat je met de werknemer overeenkomt. De werknemer heeft het recht om binnen de wettelijke bedenktermijn van veertien dagen de vaststellingsovereenkomst – om wat voor reden dan ook – schriftelijk te ontbinden.Wijs je de werknemer niet op de bedenktermijn, dan wordt deze met…

  Scholingskosten: afspraken vastleggen in personeelsdossier

  Vanaf 1 juli 2015 geldt de wettelijke scholingsplicht. Dit valt per diezelfde datum onder goed werkgeverschap en houdt in dat je werknemers in staat moet stellen om scholing te volgen die zij nodig hebben voor het goed kunnen uitoefenen van hun functie. Het UWV en de kantonrechter toetsen de investering in scholing bij de beoordeling van een ontslagaanvraag. Transitievergoeding verlagen met kosten voor scholing, outplacement en vrijstelling Het is mogelijk om de transitievergoeding te verlagen met deze kosten voor scholing, maar ook voor outplacementkosten en loonkosten voor een vrijstelling van werk. Dit mag onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten deze kosten betrekking hebben tot het ontslag en ben je dit vooraf overeengekomen met je werknemer. Deze verruimde regeling geldt vanaf 2020 en maakt het (extra) aantrekkelijk om…

  UWV publiceert nieuw ontslagformulier

  Op zoek naar het juiste ontslagformulier? Wil je bij het UWV ontslag aanvragen voor een werknemer met een bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Wil je dit gemakkelijk doen? Het UWV heeft daarvoor op haar website een nieuw ontslagformulier voor het verkrijgen van een ontslagvergunning geplaatst. Nieuw ontslagformulier Onderstaande aanvraagformulieren kun je vanaf 1 juli 2015 indienen: Ontslag om bedrijfseconomische redenen deel A, B en C Ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid Het UWV belooft de complete aanvraag binnen vier weken af te handelen en vermeld ook duidelijk bij de afgifte van de ontslagvergunning hoeveel dagen zij nodig hebben gehad om tot een beslissing te komen. Tips Met de nieuwste versie van Adobe Acrobat Reader kun je de formulieren digitaal invullen en opslaan.

  Ontslag op staande voet tijdens ziekte

  Overweeg je een ontslag op staande voet tijdens ziekte? Wees je bewust van de risico’s, maar met een goede voorbereiding ben je zeker niet kansloos. Voorschriften Als je werknemer ziek is, moet hij op een positieve manier meewerken aan zijn re-integratie en moet hij voldoen aan de controlevoorschriften uit het verzuimreglement. Deze voorschriften helpen je om duidelijkheid te scheppen over het controleren van werknemers tijdens ziekte door werkgever of de bedrijfsarts. Zo kun je bijvoorbeeld in het reglement opnemen dat de werknemer: (telefonisch) bereikbaar moet zijn; tijdig een verpleegadres moet doorgeven; op bepaalde tijden thuis moet zijn in verband met een eventuele controle; de werkgever globaal informeert over de maatregelen die hij ter genezing heeft getroffen (bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts); de werkgever informatie…