Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

  Geen producten in winkelwagen

  Stagecontracten

  Bij een stage geef je personeel de kans ervaring op te doen. Je hebt dubbel voordeel: de stagiaire kan zich zichzelf bewijzen en jij als werkgever ziet meteen wat voor vlees je in de kuip hebt voor een eventueel dienstverband. Je bent tijdens de stage juridisch gezien niet werkgever maar begeleider. Er gelden vaak bijzondere regels. Zo vallen zij niet onder de CAO of personeelsregeling.

  Stageovereenkomst

  Een stageovereenkomst is per definitie een tijdelijk contract en varieert meestal van enkele weken tot ongeveer 9 maanden. Je kunt niet zo maar een stagiaire zonder contract aan het werk hebben. Je moet afspraken vastleggen over werklocatie(s) en de functie/aard van de werkzaamheden. Je benadrukt eveneens dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst zoals voor werknemers in loondienst.

  Stagiairs kosten relatief weinig aan vergoeding (richtlijn: 300 euro bruto per maand). Hou er rekening mee dat je tijd kwijt bent aan begeleiding.

  Voordat de stagiair(e) aan de stage begint moet er een loonbelastingverklaring worden getekend. Je mag bijzondere voorwaarden voor ontbinding in het stagecontract opnemen. Denk hierbij aan beëindiging van het contact als de stagiair zonder opgaaf van reden niet is komen opdagen.

  De stagiair moet melden wanneer hij ziek is. Je betaalt de stagiair zijn vergoeding tijdens ziekte door als daar geen uitdrukkelijke afspraken over gemaakt zijn (zoals bij 1 maand ziekte kan de werkgever besluiten de stage te beëindigen).

  Proefplaatsingsovereenkomst

  Bij de proefplaatsing werkt een werknemer vanuit een WW of WIA of WAO-situatie in ieder geval gedurende 2 maanden bij jou op proef, zonder dat je hier loon voor betaalt. Deze proefperiode kan met instemming van het UWV verlengd worden tot maximaal 6 maanden.

  De werknemer behoudt gedurende deze periode zijn uitkering. Je moet wel op papier verklaren dat je van plan bent om deze werknemer een contract aan te bieden van minimaal 6 maanden. Na de proefplaatsing is een proeftijd niet meer nodig omdat je hem al zes maanden aan het werk hebt gehad.

  Lees meer over de proefplaatsing van een werkloze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte op de website van het UWV.

  Leerbedrijf

  Als je een erkend leerbedrijf bent, of overweegt dit te worden, dan kun je vissen in een grote vijver aan interessante arbeidskrachten: BBL-leerlingen (beroepsbegeleidende leerweg). Zij zijn relatief goedkoop en je kunt daarbij ook in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Praktijkleren.

  BBL-leerlingen werken ongeveer vier dagen per week en gaan wekelijks één dag naar school. Er is geen sprake van een stageovereenkomst, maar van een praktijk-arbeidsovereenkomst (ook wel leerwerkovereenkomst, praktijkovereenkomst of alleen praktijkovereenkomst (POK) genoemd). Er zijn drie partijen betrokken: de leerling, jij als werkgever en de school.

  Voor de dagen dat de werknemer werkt, stel je een arbeidscontract op. Dit betekent dat de leerling in (loon) dienst komt van jouw bedrijf. Er is echter geen sprake van loon. Hij krijgt slechts een (bescheiden) vergoeding.

  Het is hier van belang dat de beloning die je de stagiair toekent nadrukkelijk niet is bestemd als salaris, maar als dekking van onkosten en een klein beetje, daarop in redelijke verhouding afgestemd, voor te verrichten prestaties. De BBL-leerling valt onder de CAO van jouw bedrijf.

  • In sommige cao’s zijn aanvullende regelingen opgenomen voor een BBL'er over bijvoorbeeld het uurloon, maar ook over loondoorbetaling tijdens schooldagen.
  • De BBL-overeenkomst telt ook mee in de ketenregeling. Ook betaal je een transitievergoeding aan een BBL'er als je het dienstverband beëindigd. De transitievergoedingen zijn vaak zo laag bij beëindiging en de opleidingskosten zo hoog dat er per saldo niets over blijft. Het is extra belangrijk om de kosten die de organisatie voor de BBL’er maakt goed bij te houden.