Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

  Geen producten in winkelwagen

  Ontslag zonder ontslagprocedure

  Wel of geen ontslagprocedure opstarten?

  Gelukkig hoef je niet voor iedere ontbinding van de arbeidsovereenkomst toestemming te vragen aan de kantonrechter of het UWV. Er zijn andere manieren om tot een beëindiging te komen. Zo kan de werknemer zelf zijn arbeidsovereenkomst opzeggen, al dan niet in de proeftijd, of er zelf voor kiezen om zijn tijdelijk contract niet te verlengen.

  Jij hebt als werkgever dezelfde mogelijkheid voor ontslag in de proeftijd of om de tijdelijke overeenkomst van rechtswege af te laten lopen. Wil je echter tussentijds van een werknemer met een tijdelijk contract af en hij wil daar niet aan meewerken? Dan heb je een ontslagreden nodig zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. Wil je liever geen rechtszaak, zeker als je onvoldoende dossier hebt? Dan biedt het ontslag met wederzijds goedvinden een oplossing.         

  Voor meer informatie over de onderstaande redenen kun je het stappenplan lezen of anders een e-book aanschaffen. Dit is een compleet pakket met aanvullende info op de web-tekst met tenminste 10 tools zoals voorbeeldbrieven en checklists en 15 minuten gratis ontslagadvies. De prijs voor een e-book pakket is tijdelijk € 39,95.

  Ontslag met wederzijds goedvinden

  Als werkgever moet je behoorlijk wat uit de kast trekken om afscheid te nemen van een werknemer. Het draait vooral om een goed dossier en of je voldoet aan de nieuwe toetsingseisen van de kantonrechter. Als je met een matig dossier nog denkt af te komen van een disfuntionerende werknemer, heb je het mis.

  Wat als je medewerker niet zelf zijn arbeidsovereenkomst wil opzeggen (en hiermee zijn recht op WW verspelen)?  Of je wilt mogelijk op een 'sjieke manier' afscheid nemen van een werknemer waar het de laatste tijd minder mee gaat? Dan kun je kiezen voor ontslag met wederzijds goedvinden. Hier bepalen je samen met de werknemer de voorwaarden van het ontslag.

  Afspraken hierover leg je vast in een beëindigingsovereenkomst. Deze overeenkomst kun je zelf samenstellen. Over de totstandkoming is overigens geen betrokkenheid van het UWV of de kantonrechter. Hoe je hier naar toewerkt en wat je in de overeenkomst moet opnemen, lees je in het stappenplan of het e-book. Met hulp van de bijgeleverde checklists, voorbeeldbrieven en voorbeelden van gespreksverslagen en ben je helemaal voorbereid en hoeft een ontslag mogelijk niet veel te kosten.

  Ontslag in proeftijd

  De proeftijd is bedoeld als kennismakingsperiode waarin werkgever en werknemer over en weer kunnen beoordelen of zij met elkaar door willen. Allebei kun je van de één op de andere dag laten weten dat je het dienstverband stopzet waarbij je niet gebonden bent aan een opzegtermijn.

  Toch is voor de werkgever enige voorzichtigheid geboden. Als je dit namelijk niet volgens de regels doet, dan staat de werknemer de volgende dag vrolijk weer op de stoep. De regels voor proeftijd zijn aangescherpt in het nieuwe ontslagrecht

  In het stappenplan lees je meer over ontslag in proeftijd. Wil je meer weten en/of ben je op zoek naar handige tools zoals een checklist of voorbeeldbrieven om het ontslag mee te delen? Download dan het e-book

  Niet verlengen tijdelijk contract

  Je bent niet tevreden over je werknemer of je hebt niet voldoende werk voor hem? Dan is de meest eenvoudige manier van opzegging gewoon zijn tijdelijke arbeidsovereenkomst niet te verlengen. Je neemt ‘van rechtswege‘ afscheid van de medewerker op de afgesproken einddatum in het contract of bij het einde van het project/de klus. De tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt dan vanzelf.

  In het stappenplan of e-book lees je hoe je een tijdelijk contract aanzegt waarbij je rekening houdt met de aanzegtermijn. In het e-book vind je extra tips en tools om hier creatief mee om te gaan. Ook krijg je daar nog voorbeeldbrieven en checklisten bij en lees je hoe je een tijdelijk dienstverband administratief afwikkelt. 

  Werknemer neemt zelf ontslag

  Zonder tekst en uitleg kan een werknemer zijn dienstverband bij jouw bedrijf zo maar beëindigen. Andersom is dat wel anders....  Als de opzegging op normale wijze verloopt, is er geen vuiltje aan de lucht. Maar wat als de werknemer opeens eerder weg wil? Je kunt een schadevergoeding vorderen, maar er zijn meer wegen die naar Rome leiden.

  Ook kun je leren uit het vertrek van je werknemers. Je ex-werknemers zijn vaak ambassadeurs voor je bedrijf en vertellen hun ervaringen graag door aan anderen. Neem daarom op een goede manier afscheid van je personeel. Lees het stappenplan of download het e-book met tools zoals opzegbrieven voor de werknemer en een checklist waarmee je het dienstverband afhandelt.

  Pensionering of overlijden

  Het is mogelijk om de arbeidsovereenkomst zonder tussenkomst van de kantonrechter of het UWV te ontbinden in geval van overlijden of pensionering van de werknemer.

  Door het overlijden eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. Je hoeft het contract dus niet op te zeggen. Het is namelijk geen ontslag. Dit geldt zowel voor de overeenkomst voor bepaalde als voor onbepaalde tijd.

  De arbeidsovereenkomst eindigt niet automatisch bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd als er geen pensioenontslagbeding is overeengekomen. Tenzij je iets anders hebt afgesproken met de werknemer mag je de arbeidsovereenkomst wel opzeggen tegen die datum. Je hebt daar geen toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig. Je moet wel de opzegtermijn hanteren.

  Meer weten over ontslag?

  Aanbieding

  Wil je alle informatie rustig nalezen?

  Koop het e-book met extra uitleg en tips

  + ontvang tenminste 10 tools


  + 15 minuten gratis advies

  Ontslag zonder ontslagprocedure / bijgewerkt 1 januari 2021