Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

  Geen producten in winkelwagen

  Alles over de billijke vergoeding

  Als het ontslag volledig aan de werknemer te wijten is kan het UWV of de kantonrechter besluiten om helemaal geen transitievergoeding toe te kennen. Denk daarbij aan diefstal of bedrog door de werknemer.

  Wanneer een billijke vergoeding?

  Maar ook de werkgever kan gestraft worden voor zijn slechte gedrag. Zo kan een werknemer in aanmerking komen voor een billijkheidsvergoeding als het ontslag de werkgever ernstig valt aan te rekenen.

  Denk daarbij aan de volgende situaties:

  • Als je ernstig verwijtbaar hebt gehandeld (niet nakomen re-integratieverplichtingen).

  • Als er in strijd met een opzegverbod is opgezegd (aanvoeren van een valse ontslaggrond bijvoorbeeld onterecht ontslag op staande voet.
  • Als er in strijd met de Wet Gelijke Behandeling is opgezegd (discriminatie).
  • As je je niet houdt aan de weder-indiensttredingsvoorwaarde (na bedrijfseconomisch ontslag).
  Aanvullende vergoeding boven op transitievergoeding

  De hoogte van de billijke vergoeding is ter beoordeling van het UWV of de kantonrechter. Het is niet de bedoeling is dat hier een nieuwe richtlijn voor kantonrechters voor in de plaats komt. Het gaat om een aanvullende vergoeding boven op de transitievergoeding om de werkgever te straffen.

  Procedure 

  Een werknemer kan de kantonrechter ook binnen twee maanden na het ontslag verzoeken de arbeidsovereenkomst te herstellen of – als herstel niet mogelijk is door ernstig handelen of nalaten van de werkgever – de billijke vergoeding toe te kennen als er is opgezegd in strijd met de vereisten van een redelijke grond.

  Hoe de billijkheidsvergoeding zijn beloop heeft lees je in de rechtspraak.


  Alles over de billijke vergoeding / bijgewerkt 1 januari 2021