Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

  Geen producten in winkelwagen

  vakantie werknemer

  Vakantiedagen opbouwen

  Werkt een werknemer in loondienst, dan heeft hij recht op vakantiedagen. In de vakantiewetgeving staan de regels waaraan je als werkgever minimaal moet voldoen. Kort gezegd, heeft iedere werknemer recht op minimaal vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week en 8% vakantietoeslag. In veel cao’s zijn de wettelijke verplichtingen verder uitgebreid. Het is mogelijk om samen met je werknemer aanvullende afspraken te maken. Deze afspraken leg je vast in de arbeidsovereenkomst . Meer lezen over vakantiedagen opbouwen.

  Vakantiedagen opnemen

  Het opnemen van vakantiedagen voor de werknemer is vastgelegd in de wet. Het is zo geregeld dat je als werkgever een werknemer in de gelegenheid moet stellen om verlof op te nemen waarop hij minimaal aanspraak maakt. Dit noem je wettelijke vakantiedagen. De werknemer stelt in principe vast wanneer hij zijn vakantiedagen opneemt. Je moet de werknemer binnen twee weken laten weten of zijn vakantieaanvraag goedgekeurd wordt. Meer lezen over vakantiedagen opnemen.

  Vakantiedagen vervallen

  In de nieuwe vakantiewetgeving is het laten vervallen van vakantiedagen eenvoudiger geworden. Je moet een splitsing aanhouden van wettelijke- en bovenwettelijke dagen. Deze hebben een verjaringstermijn van respectievelijk 6 maanden en 5 jaar. Voor vakantietegoeden van voor 2012 blijft een verjaringstermijn van 5 jaar gelden. Het is niet langer mogelijk vakantiedagen tijdens het dienstverband uit te laten betalen. Alleen voor bovenwettelijke dagen kan een uitzondering gelden. Meer lezen over vakantiedagen vervallen.

  Vakantiedagen afkopen

  Het afkopen van vakantiedagen was in het verleden vrij eenvoudig. Daar is in de nieuwe vakantiewetgeving verandering in aangebracht. Uitgangspunt is dat de werknemer jaarlijks zijn wettelijke vakantiedagen opneemt. Lukt hem dat niet, dan moet hij in de gelegenheid gesteld worden om voor 1 juli van het opvolgende jaar zijn vakantiedagen op te nemen. Uitbetalen is normaliter niet mogelijk, tenzij het bovenwettelijke vakantiedagen zijn die de werknemer aan het einde van het jaar niet kan opmaken. Meer lezen over vakantiedagen afkopen.

  Vakantiedagen en ziekte

  Er wordt geen onderscheid (meer) gemaakt tussen gezonde en zieke werknemers als het gaat om vakantie en ziekte. Iedereen heeft nu evenveel recht op het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. Ook als een werknemer (gedeeltelijk) ziek is, wordt van hem verwacht dat hij vakantiedagen opneemt. Een regelmatige opname van vakantiedagen bevordert immers het herstel van de werknemer. Als een zieke werknemer zijn vakantiedagen niet tijdig opmaakt, kan dit betekenen dat hij deze kwijt raakt. Lees meer over vakantie en ziekte.

  Verplichte vakantiedagen

  Als werkgever mag je verplichte vrije dagen aanwijzen waarop al jouw werknemers vakantie voor moeten opnemen. Een voorbeeld van een veelgebruikte verplichte vrije dag is de vrijdag na hemelvaart. In sommige branches, zoals in de bouw of het onderwijs, hebben de bouwvak of de schoolvakanties als collectieve vakantieperiode. Verplichte vrije dagen kun je regelen in de CAO,  arbeidsovereenkomst of personeelsreglement. Meer lezen over verplichte vakantiedagen.