Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

  Geen producten in winkelwagen

  Vakantie en ziekte

  vakantie en ziekte

  Er wordt geen onderscheid (meer) gemaakt tussen gezonde en zieke werknemers als het gaat om vakantie en ziekte. Iedereen heeft nu evenveel recht op het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. Ook als een werknemer (gedeeltelijk) ziek is, wordt van hem verwacht dat hij vakantiedagen opneemt. Een regelmatige opname van vakantiedagen bevordert immers het herstel van de werknemer. Als een zieke werknemer zijn vakantiedagen niet tijdig opmaakt, kan dit betekenen dat hij deze kwijt raakt.

  Wat je moet weten over een zieke werknemer die op vakantie gaat

  • Ook zieke medewerkers bouwen evenveel vakantiedagen op als gezonde werknemers. Tot en met 2011 gold de opbouw voor zieke werknemers voor het laatste half jaar van de ziekte.
  • Over de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen aparte afspraken worden gemaakt over vakantie en ziekte in de arbeidsovereenkomst, cao of het personeelsreglement.
  • Voor zieke werknemers geldt evenals voor gezonde werknemers dat zij de wettelijke vakantiedagen moeten opnemen binnen 6 maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. Dit betekent dat een zieke fulltime werknemer de 20 wettelijke vakantiedagen die hij heeft opgebouwd in 2016 kan opnemen tot 1 juli 2017.
  • Het is wenselijk dat een (langdurig) zieke werknemer tijdens zijn re-integratie op vakantie gaat. Zo kan ook hij herstellen van zijn (re-integratie) inspanningen.
  • Alleen als een zieke werknemer redelijkerwijs écht niet in staat is vakantie op te nemen, geldt een uitzonderingsregel. Daarbij moet je denken aan bijvoorbeeld een werknemer die gedurende de hele ziekteperiode in het ziekenhuis heeft gelegen. Bij schriftelijke overeenkomst kan in die specifieke gevallen ten gunste van de werknemer worden afgeweken van de termijn van zes maanden. Zijn wettelijke verlofdagen vervallen dan niet na een halfjaar maar pas na 5 jaar. De werknemer moet de omstandigheid dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen aannemelijk maken. Vraag de bedrijfsarts om advies bij twijfel.
  • Spoor de zieke werknemer –evenals je gezonde werknemers- aan om op vakantie te gaan. Zo voorkom je dat je aan het einde van het dienstverband een stuwmeer aan niet genoten vakantiedagen moet uitbetalen.
  • Overleg sowieso vooraf met de bedrijfsarts of de werknemer toestemming krijgt om op vakantie te gaan. Informeer de werknemer dat het verlof wordt afgeschreven. Dit voorkomt discussie achteraf.

  Wat je moet weten over een werknemer die ziek op vakantie wordt

  • Wanneer een werknemer ziek wordt tijdens de vakantie, moet hij zich officieel ziekmelden volgens de binnen jouw bedrijf geldende verzuimprocedure.
  • De vakantiedagen zet je vervolgens om in ziektedagen. Deze dien je dan voor tenminste 70% van zijn salaris door te betalen (in eerste jaar tenministe 100% minimum loon).
  • De zieke werknemer kan er eventueel mee instemmen dat een deel van zijn verzuimuren in mindering worden gebracht op het vakantiesaldo. Denk bijvoorbeeld aan een beenbreuk tijdens de vakantie, maar dat hij toch van de zon kan genieten.
  • Als je bedrijf werkt met wachtdagen bij ziekte, dan mogen ziektedagen verrekend worden met het bovenwettelijke vakantiesaldo wanneer hierover afspraken zijn gemaakt. Het is dan mogelijk om wachtdag(en) uit te ruilen tegen maximaal 5 bovenwettelijke vakantiedagen indien het vakantiesaldo dit toelaat. Let op: er mag niet verrekend worden met eventuele openstaande verlofsaldo's van voorgaande jaren of ten koste gaan van de wettelijke vakantiedagen in het betreffende jaar of in voorgaande jaren.
  • Je kunt ook eventueel deze afspraak één op één met de werknemer maken in een voorkomend geval als je dit niet vooraf hebt geregeld. De werknemer kan dan desgewenst instemmen met dit voorstel omdat dit voor hem voordeliger kan uitpakken (als je bij ziekte 70% van het salaris uitkeert of werkt met wachtdagen).
  • Je mag je werknemer om bewijzen vragen. Denk daarbij aan een doktersverklaring van een erkende arts en/of een aanvullen bewijs van je zorgverzekeraar. Ook moet de zieke werknemer weten wat zijn plichten zijn in die situatie. Stel daarom een duidelijk verzuimreglement op dat bekend is bij je werknemers en mail je zieke werknemer deze voor de zekerheid nog een keer.
  • Na terugkomst controleer je de documenten. Bij twijfel kun je de bedrijfsarts om advies vragen.

  Vakantie en ziekte: voorbeeld van plichten van een werknemer die ziek wordt op vakantie

  • Meldt dit zo snel mogelijk, binnen 24 uur, bij de werkgever.
  • Geeft een adres of telefoonnummer door waarop hij te bereiken is.
  • Stelt zich in de vakantieplaats onder behandeling van een erkende arts en bewaart hiervan bewijzen (sowieso ook voor de zorgverzekeraar).
  • Keert, als zijn fysieke toestand het toelaat, zo snel mogelijk terug naar Nederland.
  • Verzamelt als hij op medische gronden nog niet kan terugkeren naar Nederland, bewijzen van het feit dat hij niet kan reizen.
  • Neemt bij terugkeer in Nederland zo snel mogelijk contact op met zijn werkgever zodat hij kan worden opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts.

  Wees duidelijk naar je personeel als het gaat om vakantie en ziekte. Download de tool voorbeeld vakantieregeling en neem deze desgewenst op in het personeelsreglement.

  Meer weten over vakantie en ziekte?

  Meer weten over vakantie?

  Voorbeeld artikel vakantie en ziekte in de arbeidsovereenkomst of personeelsreglement downloaden?

  Schrijf je in voor de gratis tips & actualiteiten en download direct kosteloos een voorbeeld artikel voor in de arbeidsovereenkomst of in het personeelsreglement. Dit zonder verdere verplichtingen.