Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

  Geen producten in winkelwagen

  Vakantiedagen afkopen

  vakantiedagen afkopen

  Vakantiedagen afkopen was in het verleden vrij eenvoudig. Daar is in de nieuwe vakantiewetgeving verandering in aangebracht. Uitgangspunt is dat de werknemer jaarlijks zijn wettelijke vakantiedagen opneemt. Lukt hem dat niet, dan moet hij in de gelegenheid gesteld worden om voor 1 juli van het opvolgende jaar zijn vakantiedagen op te nemen. Uitbetalen is normaliter niet mogelijk, tenzij het bovenwettelijke vakantiedagen zijn die de werknemer aan het einde van het jaar niet kan opmaken.

  Wat je zeker moet weten over het vakantiedagen afkopen

  • De wettelijke vakantiedagen zijn bedoeld om rust te genieten en mogen volgens de wet niet tijdens het dienstverband worden afgekocht. Wettelijke vakantiedagen mogen alleen worden uitbetaald als de arbeidsovereenkomst met de werknemer eindigt.
  • Wel kan je schriftelijk overeenkomen dat de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen worden afgekocht, als dit in de CAO is opgenomen of met de Ondernemingsraad is afgesproken.
  • ADV dagen zijn anders dan vakantiedagen. Hiervoor kunnen aparte regels voor gelden die normaliter terug te vinden zijn in de CAO.
  • Wat als je per ongeluk de vakantiedagen toch hebt uitbetaald tijdens het dienstverband? Het uitbetaalde bedrag voor de afkoop van de vakantiedagen kan je eenvoudig terugvorderen omdat dit 'onverschuldigd' is betaald. Kort gezegd kun je dit verrekenen met het loon dat de medewerker tegoed heeft (voor de arbeid die hij heeft geleverd). Wacht hier zeker nioet te lang mee. Je loopt anders het risico dat de medewerker zijn recht op vakantie opneemt en het bedrag niet meer teruggevorderd kan worden.
  • Mag je de bovenwettelijke vakantiedagen willen uitbetalen van een werknemer, let er dan op dat je deze extra dagen van de wettelijke dagen onderscheidt. Je kan er van uit gaan dat eerst de dagen van de wettelijke regeling opgenomen worden en vervolgens de extra dagen. Meestal blijven de extra bovenwettelijke dagen over die in geld uitgekeerd mogen worden.
  • Wees duidelijk naar je personeel als het gaat om het afkopen van vakantiedagen. Download de tool voorbeeld vakantieregeling en neem deze desgewenst op in het personeelsreglement.

  Meer weten over vakantiedagen afkopen?

  Meer weten over vakantiedagen?

  Voorbeeld artikelen vakantieregeling in de arbeidsovereenkomst of personeelsreglement downloaden?

  Schrijf je in voor de gratis tips & actualiteiten en download direct kosteloos een voorbeeld artikel voor in de arbeidsovereenkomst of in het personeelsreglement. Dit zonder verdere verplichtingen.