Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

  Geen producten in winkelwagen

  Hoe meld ik een werknemer uit dienst? Stap 7: bewaartermijn personeelsdossier

  Stap 7. Bewaartermijn personeelsdossier

  Als de werknemer uit dienst treedt, betekent dit uiteraard nog niet dat je zijn personeelsdossier bij het oud papier kunt zetten.

  De volgende gegevens bewaar je maximaal twee jaar na uitdiensttreding.

  • De loonadministratie.
  • Verslagleggingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter en verzuimadministratie.
  • Algemene informatie over de werknemer zoals BSN-nummer, naam, geboortedatum, adresgegevens en burgerlijke staat van de werknemer.
  • Het geheimhoudingsbeding, concurrentiebeding, relatiebeding etc. zolang deze gelden.
  • Gegevens over het functioneren van uw werknemer, zoals verslagen van functioneringsgesprekken en werkafspraken.
  • BELANGRIJK! Zijn jullie niet in goed overleg uit elkaar gegaan? Bewaar dan de gegevens uit het personeelsdossier in elk geval tot de werknemer geen mogelijkheid heeft om beroep tegen zijn ontslag aan te tekenen.
  De volgende gegevens bewaar je minimaal zeven jaar na uitdiensttreding:
  • Algemene informatie over de werknemer zoals BSN-nummer, naam, geboortedatum, adresgegevens en burgerlijke staat van de werknemer.
  • De arbeidsovereenkomst en eventuele aanvullingen en/of wijzigingen op de arbeidsovereenkomst (salariswijziging, promotie, benoeming etc.)

  Raadpleeg de gratis checklist bewaartermijn personeelsdossier voor een volledig overzicht.


  Bewaartermijn personeelsdossier / bijgewerkt 1 januari 2021