Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

Geen producten in winkelwagen

inleencontracten

In Nederland werken we niet alleen met eigen personeel, ofwel werknemers in loondienst, maar is het ook mogelijk om flexibele arbeidskrachten, zoals uitzendkrachten en payrollers via een (uitzend)bureau, in te lenen. Deze groepen zijn flexibeler dan werknemers in loondienst omdat je niet snel vastzit aan een dienstverband. Je bent echter vaak duurder uit door de marges van de intermediair.

Er gelden belangrijke regels bij het inlenen van flexibel personeel. Controleer of de uitlener zo is ingeschreven bij de KvK op straffe van een boete en inlenersaansprakelijkheid. Je kunt door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor door de uitlener onbetaalde belastingen en premies.

Je kan dit risico beperken door belastingen en premies te storten op een G-rekening. Als de uitlener het SNA-Keurmerk heeft, ben je als inlener onder bepaalde voorwaarden gevrijwaard van inlenersaansprakelijkheid.

Welke inleencontracten zijn er?

Lees binnenkort meer over:

 • Uitzendcontract
 • Inleencontract bij detachering
 • Payroll contract

Stappenplan inlenen van personeel

Wat ben je wettelijk verplicht bij het inlenen van personeel via een intermediair? Met dit stappenplan kom je snel te weten welke regels er gelden.

 1. ​Waadi check

  Controleer of de uitlener (doorgaans een uitzendbureau of payroll bureau) in het Handelsregister van de KvK staat: dit kun je doen via de Waadi check.
 2. Screen toekomstige werknemers

  Neem je iemand aan voor een integriteitsgevoelige functie? Dan kun je de sollicitant (laten) screenen. Je kunt bijvoorbeeld de referenties van de sollicitant bellen, of informatie over hem opzoeken op internet. Hierbij mag je alleen gegevens opvragen die van belang zijn voor de functie waarop hij solliciteert. Zijn gezondheid mag geen onderwerp van screening zijn.

  Je kunt een zwarte lijst raadplegen om te kijken of een sollicitant daarop voorkomt. Je kunt de werknemer vragen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG).
 3. Identiteit vaststellen

  Vraag de inleenkracht altijd om een geldige identiteitskaart of paspoort voor aanvang van het contract, maak hier een kopie van, voorzie dit van de datum en jouw handtekening.

  TIP! Wil je snel zien of de nieuwe medewerker voor het bedrijf mag werken en hoe je zijn identiteit vaststelt? Dat kan met het 5 stappenplan identiteit vaststellen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 4. Voorkom aansprakelijkheid voor loonheffingen

  De Belastingdienst kan je aansprakelijk stellen voor de loonheffingen en omzetbelasting die de intermediair moet betalen. Je kunt dit onder andere voorkomen door de uitlener te vragen een g-rekening af te sluiten. Meer informatie over de geblokkeerde rekening lees je in de FAQ.
 5. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden

  Als werkgever moet je zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor al jouw personeel, dus ook voor arbeidskrachten die je inhuurt via een intermediair. Zorg onder meer voor een RI&E en hou rekening met de bepalingen uit de Arbeidstijdenwet.
 6. Betaal minimaal het minumum loon

  Iedere werknemer heeft recht op het wettelijk minimum(jeugd)loon en vakantiebijslag. Ook als je medewerkers inhuurt, ben je er verantwoordelijk voor dat zij minimaal het minimum(jeugd)loon ontvangen. Dit geldt overigens niet voor zzp-ers en freelancers.

FAQ

Wat is een inleencontract?

Wanneer is er sprake van een inleencontract?

Wat zijn overwegingen om een inleencontract af te sluiten?

In welke situaties kan een inleenkracht een goedkope oplossing zijn?

Wat is een G-rekening?

Meer weten?