Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

Geen producten in winkelwagen

Proeftijd arbeidscontract

Een proeftijd is een korte periode aan het begin van een arbeidscontract waarin jij en je werknemer nader met elkaar kennis kunnen maken en is expliciet schriftelijk vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Als werkgever kun je voor één of maximaal twee maanden aankijken of de nieuwe werknemer geschikt is voor het werk en of hij binnen het team past. De periode van de proeftijd hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst.

Welke regels gelden voor een proeftijd arbeidscontract?

De regels over proeftijd zijn per 1 januari 2015 aangescherpt.

  • In tijdelijke contracten van zes maanden of korter mag er geen proeftijd meer zijn opgenomen.
  • Bij een tijdelijk contract langer dan zes maanden maar korter dan twee jaar geldt een proeftijd van maximaal een maand. Dit geldt ook voor een projectovereenkomst of vervanging bij ziekte.
  • Bij een contract voor onbepaalde tijd of een tijdelijk contract langer dan 2 jaar geldt een proeftijd van maximaal twee maanden.
  • Bij tijdelijke contracten kunnen andere regels voor de proeftijd gelden. Dit kan alleen als dit in de cao staat.
  • Afspraken over een proeftijd in strijd zijn met het bovenstaande zijn niet geldig (nietig). Je kunt dan geen afscheid nemen in de proeftijd. Leg een proeftijd altijd schriftelijk vast in de arbeidsovereenkomst en kijk uit met het geven van een reden bij ontslag in de proeftijd. Lees er meer over in het stappenplan ontslag in de proeftijd.

Maak je afwijkende afspraken? Dan zijn deze nietig en geldt er dus geen ontslag in de proeftijd. Deze en andere belangrijke weetjes en tips vind je terug in de checklist proeftijd.

Proeftijd gelijk voor werknemer en werkgever

De proeftijd moet bovendien voor de werkgever en de werknemer gelijk zijn. Een langere proeftijd voor de één dan voor de ander maakt de gehele proeftijd nietig en is ontslag in de proeftijd niet mogelijk.

Wanneer begint de proeftijd arbeidscontract?

De proeftijd begint te lopen op het moment dat er daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, zelfs al ligt die dag vóór de datum genoemd in de schriftelijke arbeidsovereenkomst.

Voorbeeld

Op 15 oktober wordt een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd getekend met een proeftijd van twee maanden. De proeftijd gaat in per 1 november, maar de werknemer start een week eerder door een uitval van een collega (op 25 oktober). De proeftijd is in dit geval op 25 oktober gestart en loopt tot en met 24 december.

Opnieuw proeftijd afspreken?

Bij verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kun je niet opnieuw een proeftijd overeenkomen. Slechts bij hoge uitzondering, als in de nieuwe arbeidsovereenkomst ook een nieuwe functie wordt vervuld met duidelijk andere vaardigheden en verantwoordelijkheden, is wellicht een nieuwe proeftijd toegestaan. Maar daar kleven juridische risico's aan.

Ook voor een uitzendkracht die in loondienst komt in een functie waarin hij eerder werkzaam is geweest, mag geen proeftijd worden overeengekomen. 

Alternatief proeftijd

Door de nieuwe ketenregeling in de Wet Werk & Zekerheid zijn de mogelijkheden voor tijdelijke contracten beperkt. Als je het ontbreken van een proeftijd (in contracten korter dan zes maanden) gen goede zaak vind, bestaat de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst voor zeven maanden tijd aan te gaan, en die zo nodig nog (tweemaal) met ieder acht maanden te verlengen. Lees meer over de 7+8+8 regel en de nieuwe ketenregeling waarbij je optimaal gebruik maakt van de wet Werk & Zekerheid.

Ook kun je een werknemer bijvoorbeeld eerst contract van drie a vier maanden aanbieden alvorens  je overgaat tot een vast contract. Uiteraard geldt er in de eerste drie - vier maanden ​geen proeftijd, maar je beperkt het risico op het aanbieden van een vast contract voor iemand die net twee maanden bij je werkt. 

Alternatief proeftijd

Bij indiensttreding is straks een proeftijd van vijf maanden toegestaan als je meteen een vast contract afsluit.

​Op dit moment is de maximale proeftijd nog twee maanden. Voor meerjaarscontracten (langer dan twee jaar) wordt de maximale proeftijd verlengd naar drie maanden. Dit was twee maanden.

In alle andere situaties blijft de maximale duur van de proeftijd hetzelfde. Dit betekent dat je straks nog steeds geen proeftijd mag opnemen in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. Voor een contract dat langer duurt dan zes maanden en korter dan twee jaar blijft de maximale proeftijd een maand. Bij tijdelijke contracten kunnen andere regels voor de proeftijd gelden. Dit kan alleen als dit in de cao staat.​


Proeftijd arbeidscontract / bijgewerkt 30 januari 2018