Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

  Geen producten in winkelwagen

  Proeftijd arbeidscontract

  Een proeftijd is een korte periode aan het begin van een arbeidscontract waarin jij en je werknemer nader met elkaar kennis kunnen maken en is expliciet schriftelijk vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Als werkgever kun je voor één of maximaal twee maanden aankijken of de nieuwe werknemer geschikt is voor het werk en of hij binnen het team past. De periode van de proeftijd hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst.

  Welke regels gelden voor een proeftijd arbeidscontract?

  De regels over proeftijd zijn:

  • In tijdelijke contracten van zes maanden of korter mag er geen proeftijd meer zijn opgenomen.
  • Bij een tijdelijk contract langer dan zes maanden maar korter dan twee jaar geldt een proeftijd van maximaal een maand. Dit geldt ook voor een projectovereenkomst of vervanging bij ziekte.
  • Bij een contract voor onbepaalde tijd of een tijdelijk contract langer dan 2 jaar geldt een proeftijd van maximaal twee maanden.
  • Bij tijdelijke contracten kunnen andere regels voor de proeftijd gelden. Dit kan alleen als dit in de cao staat.
  • Afspraken over een proeftijd in strijd zijn met het bovenstaande zijn niet geldig (nietig). Je kunt dan geen afscheid nemen in de proeftijd. Leg een proeftijd altijd schriftelijk vast in de arbeidsovereenkomst en kijk uit met het geven van een reden bij ontslag in de proeftijd. Lees er meer over in het stappenplan ontslag in de proeftijd.

  Maak je afwijkende afspraken? Dan zijn deze nietig en geldt er dus geen ontslag in de proeftijd. Deze en andere belangrijke weetjes en tips vind je terug in de checklist proeftijd.

  Proeftijd gelijk voor werknemer en werkgever

  De proeftijd moet bovendien voor de werkgever en de werknemer gelijk zijn. Een langere proeftijd voor de één dan voor de ander maakt de gehele proeftijd nietig en is ontslag in de proeftijd niet mogelijk.

  Wanneer begint de proeftijd arbeidscontract?

  De proeftijd begint te lopen op het moment dat er daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, zelfs al ligt die dag vóór de datum genoemd in de schriftelijke arbeidsovereenkomst.

  Voorbeeld

  Op 15 oktober wordt een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd getekend met een proeftijd van twee maanden. De proeftijd gaat in per 1 november, maar de werknemer start een week eerder door een uitval van een collega (op 25 oktober). De proeftijd is in dit geval op 25 oktober gestart en loopt tot en met 24 december.

  Opnieuw proeftijd afspreken?

  Bij verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kun je niet opnieuw een proeftijd overeenkomen. Slechts bij hoge uitzondering, als in de nieuwe arbeidsovereenkomst ook een nieuwe functie wordt vervuld met duidelijk andere vaardigheden en verantwoordelijkheden, is wellicht een nieuwe proeftijd toegestaan. Maar daar kleven juridische risico's aan.

  Ook voor een uitzendkracht die in loondienst komt in een functie waarin hij eerder werkzaam is geweest, mag geen proeftijd worden overeengekomen. 

  Alternatief proeftijd bij contracten korter dan 6 maanden

  Door de ketenregeling zijn de mogelijkheden voor tijdelijke contracten beperkt (maximaal 3 contracten binnen maximaal 3 jaar). Als je het ontbreken van een proeftijd (in contracten korter dan zes maanden) geen goede zaak vind, bestaat de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst voor bijvoorbeeld 5 maanden aan te gaan alvorens je een vast contract aanbiedt. Je betaalt in dat geval wel een hogere WW premie.

  Uiteraard geldt er in de eerste 5 maanden ​geen proeftijd, maar je beperkt het risico op het aanbieden van een vast contract voor iemand die net twee maanden bij je werkt. 

  Proeftijd arbeidscontract / bijgewerkt 30 januari 2018