Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

  Geen producten in winkelwagen

  Toelichting aangaan arbeidsovereenkomst

  Verschillende overeenkomsten

  Er zijn drie soorten overeenkomsten waarbij tegen beloning voor een ander werkzaamheden worden verricht, te weten:

  1. Arbeidsovereenkomst

  De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst, waarbij de werknemer afspreekt om persoonlijk in dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

  2. Overeenkomst van opdracht

  Bij een overeenkomst van opdracht werkt de één voor de ander tegen beloning, zonder dat hij bij die ander in dienst is. Een voorbeeld is een loodgieter, schilder of klusjesman.

  3. Overeenkomst van aanneming van werk

  Bij een overeenkomst van aanneming van werk verricht de één voor de ander tegen beloning werkzaamheden, zonder dat hij bij die ander in dienst is. Bovendien moeten die werkzaamheden die hij verricht van stoffelijke aard zijn. Een voorbeeld is een meubelmaker die voor iemand een tafel maakt.

  Conclusie aangaan arbeidsovereenkomst

  Een arbeidsovereenkomst verschilt dus van de andere twee overeenkomsten omdat de werknemer 'in dienst' (loondienst) is. Het maakt daarbij niet uit hoe partijen hun overeenkomst noemen: contract, arbeidscontract,  arbeidsovereenkomst etc. Als aan onderstaande vereisten wordt voldaan, is er een arbeidsovereenkomst.

  Voorwaarden voor aangaan arbeidsovereenkomst

  • 1.  De werknemer is verplicht persoonlijk arbeid te verrichten voor jou als werkgever.

  Als de werknemer zich zonder toestemming door iemand anders kan laten vervangen, dan is er geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Daarnaast moet de arbeid voor jou als werkgever van reële economische waarde zijn. Een stage wordt bijvoorbeeld niet gezien als arbeid. Het gaat hierbij vooral om het leerproces van de stagiair en dit levert voor de werkgever geen reële arbeidsprestatie op.

  • 2.  Je betaalt als werkgever loon in ruil voor het werk wat de werknemer voor je doet.

   Meestal is dat een geldbedrag, maar soms kan een gedeelte van het salaris bestaan uit 'loon in natura', zoals kost en inwoning of gratis maaltijden. Onkostenvergoedingen en fooien van klanten zijn wettelijk gezien geen loon. 

  • 3.  Er is sprake van een gezagsverhouding.

  Hiermee wordt bedoeld dat er sprake is van een hiërarchische relatie tussen werknemer en werkgever bij het aangaan arbeidsovereenkomst: de werknemer is verplicht jouw opdrachten of aanwijzingen op te volgen. Je kunt bijvoorbeeld de werktijden bepalen of de werknemer verplichten zich aan het opgestelde ziekteverzuimreglement te houden.

  Toelichting aangaan arbeidsovereenkomst / bijgewerkt op 1 januari 2021