Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

  Geen producten in winkelwagen

  Getuigschrift opstellen

  getuigschrift opstellen

  Als werkgever een getuigschrift opstellen voor een werknemer? Je bent als werkgever niet verplicht om automatisch een getuigschrift aan de werknemer te vertrekken bij het einde van zijn dienstverband. Dat hoef je slechts alleen te doen wanneer de werknemer dit expliciet aan jou vraagt.

  Je bent in dat geval verplicht om drie dingen te vermelden bij het getuigschrift opstellen:

  • Een omschrijving van de aard van het werk dat de werknemer heeft verricht in zijn functie(s), bijvoorbeeld het verkopen en repareren van computers.
  • De begindatum van het dienstverband.
  • De einddatum van het dienstverband.

  Alleen wanneer de werknemer je uitdrukkelijk vraagt om meer dan bovenstaande te vermelden, dan behoor je eveneens het volgende in het getuigschrift op te nemen:

  • Een beoordeling van de manier waarop de werknemer zijn werk verrichtte.
  • De wijze waarop het dienstverband beëindigd werd (bijvoorbeeld door een ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de rechter of door een beëindiging op verzoek van uw werknemer).
  • De eventuele reden waarom het dienstverband is opgezegd (bijvoorbeeld reorganisatie).
  Getuigschrift opstellen? Voorzichtig met (te) positief getuigschrift

  De werknemer heeft niet automatisch recht op een 'positief' getuigschrift. Dit punt wordt nog wel eens ingebracht bij de onderhandelingen over een wederzijdse beëindiging van het dienstverband. Wanneer je een positief getuigschrift overeenkomt, dan moet dat wel in lijn met de waarheid zijn. Geef je namelijk een volkomen verkeerd beeld van de werkelijkheid, dan kan een toekomstige werkgever jou aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

  • Een werknemer kan voor zijn ontslag om een positief getuigschrift vragen om daarmee een betere kans te maken bij sollicitaties. Als je hiermee denkt of hoopt versneld af te kunnen komen van een slecht functionerende werknemer, dan kom je mogelijk bedrogen uit. Als je uiteindelijk het dienstverband met de werknemer eenzijdig wilt beëindigen, dan heb je grote kans dat de werknemer dit (veel te) positieve getuigschrift tegen je gebruikt.

  Controleer voor het opstellen van het getuigschrift de checklist getuigschrift en gebruik vervolgens het model opstellen getuigschrift voor een logische opbouw en voorbeeldzinnen. Inspiratie of advies nodig? Schakel dan een specialist in.

  Vervelende beëindiging van de arbeidsovereenkomst?

  Als de werknemer een vergoeding moet betalen aan het bedrijf vanwege de manier waarop
  de arbeidsovereenkomst is geëindigd (zoals bijvoorbeeld bij het niet in acht nemen van de
  opzegtermijn of bij een ontslag op staande voet), dan mag je dat in het getuigschrift vermelden, zonder hierbij in details te treden.​

  Eerlijkheid duurt het langst

  Een getuigschrift kan voor een werknemer belangrijk zijn om een nieuwe baan te verkrijgen. In de wet is geregeld dat een werkgever aansprakelijk is voor schade als gevolg van onjuiste meldingen in het getuigschrift van de ex-werknemer. Ook als je weigert een (correct) getuigschrift af te geven ben je aansprakelijk voor de (toegekende) schade.

  Alles over getuigschrift opstellen/ bijgewerkt 10 mei 2016