Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

Geen producten in winkelwagen

Meer duidelijkheid over eerste reparaties WWZ

reparaties WWZ

Reparaties WWZ - update

In de actualiteiten van mei heb je de door minister Asscher aangekondigde reparaties WWZ kunnen lezen.

​Inmiddels is er meer duidelijkheid over de eerste reparaties en per wanneer die naar verwachting gaan plaatsvinden.

​Wat zijn de eerste reparaties WWZ? En per wanneer gaan deze in?

1. Ketenregeling en seizoensarbeid: wachttermijn van 6 naar 3 maanden

Voor sectoren met veel seizoensarbeid wordt de wachttermijn tussen 2 contracten aangepast van 6 naar 3 maanden als sociale partners dat vastleggen in de cao. Deze maatregel gaat in per 1 juli 2016.

In de nieuwe cao Open Teelten, die 1 juli 2016 ingaat, is deze onderbrekingstermijn - als eerste in Nederland - teruggebracht naar 3 maanden. Dit betekent dat na 3 contracten een onderbreking van 3 maanden voldoende is, om de tijdelijke medewerkers opnieuw een tijdelijk overeenkomst aan te kunnen bieden, zonder dat dit leidt tot een vast contract.

​Er zullen zeker meer cao’s gaan volgen waar deze bepaling in opgenomen gaat worden.

Ingangsdatum: 1 juli 2016

2. Geen transitievergoeding bij vervangende cao-regeling bij bedrijfseconomisch ontslag

Een werknemer kan volgens de WWZ geen aanspraak maken op een transitievergoeding als er in een cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. Dit leidt in praktijk tot onduidelijkheid bij werkgevers en werknemers omdat niet alles wat het in het werk wordt gesteld om een werknemer aan een nieuwe baan te helpen in geld is uit te drukken. Neem bijvoorbeeld de begeleiding van een mobiliteitscentrum.

Asscher lost dit knelpunt op door in de cao te regelen dat er bij bedrijfseconomische ontslag een voorziening komt in plaats van de transitievergoeding. Dit betekent dat als CAO-partners met elkaar overeenkomen dat er bij bedrijfseconomisch ontslag een bepaalde voorziening is, zoals bijvoorbeeld een mobiliteitscentrum, de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding.

Verwachte ingangsdatum: 1 januari 2018

3. Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Voor kleine werkgevers is de verplichte 2 jaar doorbetaling bij ziekte soms amper op te brengen. Als je dan vervolgens de werknemer na 2 jaar eindelijk kunt ontslaan, moet je vervolgens een transitievergoeding ophoesten.

Dat is voor veel werkgevers onbetaalbaar en kan de mokerslag voor het bedrijf betekenen. Om dit te voorkomen blijft de zieke werknemer in dienst met het risico dat hij zich na verloop van tijd hersteld meldt en weer aan de slag wil. Dit noem je een slapend dienstverband.

Minister Asscher wil een regeling treffen die zorgt dat de werkgever gecompenseerd wordt voor de transitievergoeding vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Om dit te bekostigen zal een verhoging van de (uniforme) premie worden doorgevoerd die voor alle werkgevers geldt.

Verwachte ingangsdatum: 1 januari 2018 mogelijk met terugwerkende kracht.

Meer weten?

Raadpleeg de website van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.