Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

  Geen producten in winkelwagen

  Arbeidsovereenkomst en CAO

  In een collectieve arbeidsovereenkomst (verder afgekort als CAO) staan de arbeidsvoorwaarden vastgelegd voor een onderneming of bedrijfstak. Deze voorwaarden gaan onder meer over het loon, overwerk, arbeidstijden, vakantieduur en ontslagprocedures.

  Je bent als bedrijf aan een CAO gebonden als jouw bedrijf:

  • zelf partij is bij de CAO (onderneming CAO);
  • lid is van een werkgeversorganisatie;
  • binnen een bepaalde bedrijfstak (sector) valt en zo niet je deze alsnog vrijwillig kan toepassen.

  Als jouw bedrijf onder een cao valt, ben je verplicht om deze regels toe te passen op de werknemers die in loondienst voor je werken. In hoeverre je gebonden bent aan bepalingen in de cao, hangt weer af van het type van de cao. Soms geeft een cao slechts richtlijnen waarvan je (in positieve zin) mag afwijken. Andere cao’s bevatten daarentegen uitdrukkelijke regels waaraan je verplicht bent je te houden. Neem contact op als je vragen hebt over de strekking van de CAO en welke mogelijkheden er zijn.

  • Controleer altijd of jouw bedrijf onder een CAO valt. Informeer bijvoorbeeld bij je branchevereniging.
  Arbeidsovereenkomst en CAO: wat moet ik opnemen?

  De bepalingen uit de CAO zijn rechtstreeks van toepassing op de arbeidsovereenkomst. Je neemt deze dan niet over in het individuele arbeidscontract; een verwijzing is voldoende.

  In een minimum CAO vind je vaak regels die een globaal kader vormen, maar je bent verder vrij in wat je in het contract zet, zolang afwijkingen altijd in het voordeel zijn van de werknemer (anders haal je vrijwel altijd bakzeil bij een rechter). Als er in de arbeidsovereenkomst geen regels zijn opgenomen, geldt de minimum-cao. Er kunnen eventueel later nog afspraken met de werknemer worden overeengekomen die je vastlegt in een arbeidsovereenkomst.

  • Pas op: enkele standaard Cao's staan geen afwijkende regelingen toe. Een afwijkende individuele afspraak, in zowel voordeel als nadeel voor de werknemer, is in dat geval nietig. Er is dus niet of nauwelijks ruimte voor afwijking en de CAO heeft altijd voorrang op individuele afspraken.

  Arbeidsovereenkomst en CAO / bijgewerkt 1 januari 2021