Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

Geen producten in winkelwagen

Subsidie personeel

Subsidie personeel voor het oprapen

Personeel aannemen of opleiden met subsidie? Voor slimme ondernemers liggen tal van financiële voordelen in het verschiet. Er zijn tientallen geldpotjes beschikbaar, bijvoorbeeld bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen en arbeidsgehandicapten.

De overheid wil met een financiële bijdrage ervoor zorgen dat zij makkelijker aan de slag komen. Ook als je werknemers wilt bijscholen zijn er interessante financiële voordelen te behalen. Het loont dan ook zeker de moeite om een bezoek te brengen aan het Ondernemersplein of het UWV voor alle actuele subsidiemogelijkheden. Of scan alle mogelijkheden via de subsidiescanner.

Er zijn drie soorten subsidie personeel die voor ieder bedrijf gelden:

 1. Voor het aannemen van nieuw personeel
 2. Voor scholing van personeel
 3. Voor arbeidsomstandigheden

Subsidies bij het aannemen van nieuw personeel

Dit is een overzicht van de meest gebruikte subsidies bij het aannemen van nieuw personeel. Controleer via de subsidiescanner of er mogelijk in jouw branche andere interessante subsidies  verstrekt worden.

Premiekortingen

Het kan lucratief zijn om bepaalde groepen werknemers in dienst te nemen. De overheid heeft hiertoe een systeem van premiekortingen geïntroduceerd.

Onder bepaalde voorwaarden kun je een korting krijgen op de premies voor werknemersverzekeringen. Of je kunt een vrijstelling krijgen van deze premies. Dit heet premiekorting.

Er zijn verschillende premiekortingen bij indiensttreding van een nieuwe werknemer:

 • Premiekorting jongere werknemer: je komt hiervoor in aanmerking als je in 2014 of 2015 een werknemer tussen de 18 en 27 jaar in dienst hebt genomen.
 • Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer: je hebt hier recht op als je een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst hebt genomen of een werknemer vanuit de WIA hebt herplaatst.
 • Premiekorting oudere werknemer: hje mag als werkgever deze korting gebruiken als je een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst neemt die vóór die tijd een uitkering had.
 • Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer voor de doelgroep banenafspraak: je kan deze premiekorting toepassen als je iemand in dienst neemt die onder de doelgroep banenafspraak valt.

Zie je door al deze bomen het bos nog? gelukkig is er door de overheid een regelhulp beschikbaar gesteld waarmee je snel kan zien of je recht hebt op één van de bovenstaande premiekortingen, en zo ja, voor hoeveel en voor hoelang.

De regelhulp geeft ook inzicht of jouw bedrijf vaanaf 1 januari 2017 in aanmerking komt voor het nieuwe lage-inkomensvoordeel. Deze nieuwe korting geldt voor werkgevers die een werknemer in dienst hebben met een uurloon tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon.

Maak kosteloos gebruik van de regelhulp voor premiekortingen.

Proefplaatsing van een werkloze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Bij de proefplaatsing werkt een werknemer vanuit een WW of arbeidsongeschiktheidsuitkering in ieder geval gedurende 2 maanden bij jou op proef, zonder dat je hier loon voor betaald. Deze proefperiode kan verlengt worden tot maximaal 6 maanden. De werknemer behoudt gedurende deze periode zijn uitkering. Je moet wel op papier verklaren dat je van plan bent om deze werknemer een contract aan te bieden van minimaal 6 maanden.

Wordt de werknemer ziek tijdens de proefplaatsing? Dan kan de proefplaatsing worden verlengd met de tijd dat hij ziek was. Dat geldt niet als de werknemer vakantie neemt.​

Lees meer over de proefplaatsing.

Mobiliteitsbonus

Neem je een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst? Dan heb je als werkgever maximaal drie jaar lang recht op een mobiliteitsbonus. Deze bonus ontvang je als een korting op de premies werknemersverzekeringen die je betaalt als werkgever en mag je slechts één keer toepassen.

Voor een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of voor een arbeidsgehandicapte die gaat werken en ten minste het minimumloon verdient is het jaarlijkse bedrag € 7.000,- Als een arbeidsgehandicapte met loondispensatie gaat werken is het bedrag € 3.500 per jaar.

​De kans is groot dat de mobiliteitsbonus wordt teruggebracht naar € 1.800,- per jaar. Hierdoor krijg je vermoedelijk per 1 januari 2016 aanzienlijk minder premiekorting. Het goede nieuws is dat straks voor de rest van de doelgroep van de banenafspraak ook een zelfde mobiliteitsbonus geldt. Dit is nu nog niet het geval. Op de hoogte blijven? Lees de actualiteiten of krijg automatisch bericht via onze nieuwsbrief.

Lees meer over de mobiliteitsbonus.

Premievrijstelling marginale arbeid

Bij een uitkeringsgerechtigde die je voor minder dan zes aaneengesloten weken in dienst neemt, kun je aanspraak maken op een vrijstelling van de premieplicht bij kortlopende contracten. Deze vrijstelling is interessant voor werkgevers die te maken hebben met piekperioden, zoals vaak het geval is in de bouw- of landbouwsector.

Lees meer over deze premievrijstelling.

Loondispensatie bij Wajongers

Wajongers zijn jongeren die door een ziekte of handicap moeilijk of niet kunnen werken. Zij ontvangen tot hun AOW-leeftijd een Wajong-uitkering. Wanneer je een Wajonger aanneemt, betaal je dankzij loondispensatie slechts een deel van zijn salaris. Een arbeidsdeskundige bepaalt de hoogte van dat deel. Het UWV neemt de rest van het loon voor zijn rekening. De loondispensatie kan een halfjaar tot maximaal vijf jaar duren. Lees meer over loondispensatie bij Wajongers op de website van het UWV.

Lees meer over deze loondispensatie.​

No-riskpolis

De no-risk polis zorgt ervoor dat je de loonbetaling voor je rekening hoeft te nemen wanneer de werknemer ziek wordt. Een aanvraag dien je in bij de gemeente. De vooraarden kunnen per gemeente verschillen. ​

Lees meer over de no-risk polis.

Loonkostensubsidie

De loonkostensubsidie compenseert de lagere loonwaarde die een werknnemer met een arbeidsbeperking heeft. 

De gemeente bepaalt ieder jaar met de werkgever de loonwaarde van de werknemer. Als deze loonwaarde lager is dan het wettelijk minimumloon komt de werkgever in aanmerking voor deze subsidie zodat hij dit verschil kan compenseren in de betaling van het minimumloon aan de werknemer. Je krijgt maximaal 70% van het wettelijk minimumloon gecompenseerd. Je moet echter wel zelf het verschil compenseren tussen het wettelijk mimumum loon en het CAO loon als dit hoger ligt.   ​

Lees meer over de loonkostensubsidie​.

Subsidies voor scholing van personeel

Subsidies voor de scholing van personeel zijn er in de vorm van vergoedingen en als fiscale regelingen in de loonsfeer, de zogenoemde afdrachtvermindering onderwijs. Er zijn verschillende opleidingscategorieën, uiteenlopend van beroepsbegeleidende leerweg tot promotieonderzoek aan de universiteit waarvoor loonsubsidie beschikbaar is.

Voor elk potje gelden weer andere voorwaarden om in aanmerking te komen. Controleer via de subsidiescanner of er mogelijk in jouw branche andere interessante subsidies verstrekt worden.

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds)

Je kunt een beroep doen op het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van jouw branche als je personeel wilt scholen of opleiden. O&O-fondsen verstrekken subsidie (deels vanuit het Europees Sociaal Fonds, ESF) voor uiteenlopende opleidingen van werknemers. Sommige fondsen bieden zelf cursussen aan of ontwikkelen scholingsprojecten voor de sector.

Lees meer over het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds.

Scholingsvoucher

Soms is het nodig om een werknemer bij te scholen, zodat hij in aanmerking komt voor een functie. Als je iemand van 50 jaar of ouder met een WW-uitkering in dienst neemt voor minimaal 3 maanden, kun je daarvoor een scholingsvoucher aanvragen. Daarmee kan hij een opleiding van maximaal € 1.000 (inclusief BTW) bekostigen. De opleiding duurt maximaal 1 jaar, en leidt tot een erkend diploma of certificaat (ook een EVC).

Lees meer over scholingsvoucher.

Subsidies voor arbeidsomstandigheden

Is een van je werknemers ziek of gehandicapt? Dan kun je als werkgever een vergoeding krijgen om hem in dienst te houden. Je krijgt subsidie voor bijvoorbeeld een aangepast toilet, een traplift of een aanpassing van de werkplek. ​Controleer via de subsidiescanner of er mogelijk in jouw branche andere interessante subsidies verstrekt worden.

Aanpassingen werkplek

Bij het indienst nemen of behouden van een zieke of gehandicapte werknemer, moet je soms de werkplek (laten) aanpassen. Denk hierbij aan een aangepast toilet, traplift of een speciaal ingerichte werkplek. In dat geval kom je als werkgever in aanmerking voor een vergoeding.

Voor de aanvraag is het belangrijk dat je de werknemer tenminste zes maanden in dienst neemt of houdt. Je vraagt de voorziening eerst aan bij UWV. Achteraf vergoeding aanvragen is niet meer mogelijk. Als de werknemer de voorzieningen kan meenemen naar een andere werkgever, bijvoorbeeld een bureau of bureaustoel, dan ontvangt hij zelf de subsidie.

Lees meer over de subsidie van aanpassingen aan de werkplek.

Uitbesteden of toch zelf doen?

 • Het regelen van subsidies kan soms ingewikkeld zijn. Win daarom advies in bij meer ervaren ondernemers of neem een adviseur in de arm. Voor een eerste blik op de subsidiemogelijkheden is er de subsidiecalculator. Die is ontwikkeld in samenwerking met het UWV.
Toch zelf doen?
 • Verdiep je eerst goed in de regelingen en de voorwaarden en bekijk hoe dit valt in te passen in je personeelsbeleid.
 • Neem voldoende tijd voor het opstellen van de aanvraag. Soms moet je een uitgebreid projectvoorstel schrijven.
 • Vraag subsidie aan vóórdat je begint met de werkzaamheden. Je krijgt meestal geen subsidie voor een project dat je al gestart bent.
 • Dien de aanvraag op tijd in. Veel subsidies hebben een deadline.

Subsidie personeel / bijgewerkt op 27 juli 2015